Ana içeriğe atla

UMUR BEY, ÜNLÜ TÜRK DENİZCİSİ

                                  UMUR BEY


          Leşkeri eli'nde 1309 yılında dünya'ya gelen Umur bey, Aydınoğlu Mehmet bey'in beş oğlundan ikincisidir. Genç yaşta İzmir'e vali olarak atanan Umur bey, babasının Ayasuluk'ta (şimdiki Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak, Sakız adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora yarımadası ve Rumeli sahillerine seferler düzenledi. Babası Mehmet bey'in ölümünden sonra, 1334 tarihinde kardeşlerinin de rızasıyla beyliğin başına geçen Umur bey, Aydınoğulları beyliğine en parlak dönemini yaşatmıştır.

           BEYLİĞİNİN İLK YILLARI

           1335 yılında Filadelfiya'yı (Alaşehir) kuşatarak feth etmiştir. 1336 yılında Bizans imparatoru III Andronikos paloiologos'un  Foça'daki asi Cenevizlilere düzenlediği serefde saruhanoğulları donanmasıyla birlikte Umur bey'in donanması da yer almıştır. Bu sefer sırasında VI Yannis Kantakuzenos ile tanışıp sıkı dost olmuşlardır. Yaptığı yardıma karşılık sakız adasını alan Umur bey, minnetini göstermek için Alaşehir'den vergi almayacağinı bildirmiştir. Umur bey 1337 yılında yapılan Arnavut isyanının bastırılmasında da Bizans'a yardım etmiştir.

           KARADENİZ SEFERİ VE GEMİLERİN KARADAN YÜRÜTÜLMESİ

           Kardeşi Hızır bey ile birlikte Adalar ve Yunanistan üzerine seferler düzenledikten sonra, 1338-1340 tarihlerinde karadeniz sahillerine sefer düzenleyerek Kili ve diğer sahilleri vurmuştur. Bu seferden sonra 300 parça gemiden oluşan donanmasını karadan çekerek Mora girişindeki Germe hisarına ulaştığı ve dönüşte aynı yolu izleyerek donanmayı izmire ulaştırdığı bilinir. Gemileri karadan yürüten ilk tür olarak tarihe geçmiştir.


           BİZANS TAHT MÜCADELESİNE MUDAHALESİ

           1341 Yılında imparator Andronikos'un ölümünden sonra tahta oturtulan oğlu Yannis henüz cocuk yaşındaydı. Kantakuzen ise Yannis'e vali olarak atanmıştı. Çok geçmeden başlayan taht mücadelesi sonucunda Kantakuzen kendisini Dimotika da imparator ilan ederek Umur beyden yardım istedi. Ordusuyla meriç nehri ağzına kadar gelen Umur bey, mevsim şartları sebebiyle geri dönmek zorunda kalsa da, bir yıl sonra tekrar bu bölgeye dönüp selanik ve trakya sahillerini yağmaladı. Bu seferden kesin bir sonuç alınamamıştır.


           HAÇLI DONANMASIYLA MÜCADELESİ
 
           Doğu akdeniz adalarındaki Latinler Umur bey'in giderek güçlenmesinden korkarak papa VI Clement'i haçlı seferi için ikna ettiler. Öte yandan Bizans'ın çocuk imparatorunun annesi Savoylu Anna, Umur bey'in yenilmesi halinde Ortadoks ve Latin kiliselerini birleştirmeyi vadetti, bunun üzerine, Papalık, Venedik, Ceneviz, Kıbrıs ve Rodos şovalyelerinden oluşan bir donanma İzmiri kuşattı. İzmir sahilini kaybeden Umur bey, yukarı izmire çekildi ve donanması haçlı ordusu tarafından yakıldı. 1345 yılında Çanakkale boğazını geçerek Rumeli'ye ulaşan Umur bey, Kantakuzen ile birleşerek İstanbul'un üzerine yürüdü fakat bir sonuç alamadı. Beraberindeki Saruhanoğlu Süleyman bey'in hummadan ölmesi üzerine İzmire dönmek zorunda kalan Umur bey, Kantanikos'a; Osmanlı Devleti hukümdarı Orhan bey ile anlaşmasını önerdi. İzmir sahilleri üzerine yeniden saldırılarda bulunan Umur bey, türk donanmasını yeniden faliyete geçirerek İzmir sahilindeki kaleyi 1348 yılında kuşattı.

          ÖLÜMÜ


          Umur bey, İzmir kalesi kuşatmasında, kale surlarına tırmanırken oklanarak öldürüldü. Cenazesi Birgi'de babası Mehmet bey'in yanına defnedilmiş ve yerine ağabeyi Hızır bey geçmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ

      SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ

      Deniz araçlarının gece ve kısıtlı görüş şartlarında tanınması için kullandıkları çeşitli ışık, şekil ve sesli işaretler bulunmaktadır.

      Tekneler boylarına, tiplerine, yaptıkları işe, taşıdıkları yüklere ve seyir şekillerine göre değişen bu işaretleri gece ve kısıtlı görüş şartlarında ışık ve sesle uyarı işareti şeklinde verirken bu uyarı işlemini gündüzleri güverteye astıkları geometrik şekillerle yaparlar.

SEYİR FENERLERİ

      Renkleri, Sayıları, konumları ve görünme açıları ile farklılık gösteren seyir fenerleri, Güneşin batışı ile birlikte faaliyete geçirilecektir. Ancak görüşün kısıtlı olduğu seyirlerde de aşırı derecede önem taşımaktadır. Çalışır durumda oldukları düzenli şekilde kontrol edilmelidir.

Fenerlerin görünüş açıları
      Borda fenerleri

Sancak ve iskele bordalarda konumlandırılmış olan borda fenerleri adını aldığı bordaya göre pruvadan başlayan bir açı ile 112.5 dereceye kadar görülebilir. Sancak borda …

KAŞİFLER VE KEŞFETTİKLERİ

Nil'in güneyini keşfeden ilk kaşif Mısır'lı Harkuf tan, denizleri keşfeden Cousteau'ya kadar, dünya'nın kaşifleri ve keşfettikleri...

    MISIR VALİSİ HARKUF : Nil nehri güney kısımları

M.Ö.2300 yıllarında Firavun Merence tarafından Nil'in güney kısımlarını keşfetmek için görevlendirilen Mısır valisi Harkuf, tarihteki ilk kaşif olarak bilinmektedir.

MISIR PRENSESİ HATŞEPSUTİ: Kızıldeniz ve Aden körfezi

M.Ö. 1492 tarihinde Mısır valisi Harkuf'un kaldığı yerden keşiflere devam ederek Kızıldeniz ve Aden körfezinin bir çok yerini keşfeden Mısır prensesi Hatşepsuti, ilk kadın kaşif olarak tarihe geçmiştir.

KARİALI SCYLAKS: İran ve oman denizi

M.Ö. 11 yüzyıldan itibaren Bodrum, Milas ve Çine bölgelerinde yaşayan Karia'lılardan olan Scylaks, M.Ö. 515 tarihlerinde İran ve Oman denizi bölgelerini keşfetmiştir.

YUNAN TARİHÇİ HEREDOT

M.Ö. 500 tarihlerinde Fenikelilerin (şimdiki beyrut) keşfettiği bir çok yeri gezerek kaleme almış ve bu yerler hakkında bilgi vermiştir. Kendi ç…

SEYİR YARDIMCILARI, KARDİNAL (YÖNLEÇ) ŞAMANDIRALAR

SEYİR YARDIMCILARI, KARDİNAL, (YÖNLEÇ) ŞAMANDIRALAR.

        Seyir güvenliğini sağlamak amacı ile tehlikeli seyir bölgelerini işaretleyen  ve güvenli su yönünü gösteren şamandıralardır.Gündüz
   Kuzey tarafı güvenli su yolu olan kuzey kardinal şamandırası gündüz sivri uçları yukarı bakan üst üste iki koni tepelikten ve sarı üstü siyah renklerinden tanınır.

   Bu şamandırayı pruvanızda gördüğünüzde manyetik pusulanızın gösterdiği kuzey yönüne doğru rotanızı değiştirip şamandırayı güney tarafınızda bırakınız.

 Gece     
Gece seri şekilde durmadan çakan beyaz ışıktan tanınır. Gece seyir yaparken pruvanızda sürekli çakan beyaz bir çakar görürseniz manyetik pusulanızın gösterdiği kuzey yönüne doğru rotanızı değiştirip şamandırayı güney tarafınızda bırakınız.

   Gündüz
Güney tarafı güvenli su yolu olan güney kardinal şamandırası gündüz sivri uçları aşağıya bakan üst üste iki koni tepelikten  ve siyah üstü sarı renkten tanınır.

    Bu şamandırayı pruvanızda gördüğünüzde manyetik pusulanızın göst…