Ana içeriğe atla

YANAŞMA AYRILMA

Yanaşma Ayrılma

Bu konu denizciliğe yeni başlayan her kişinin en çok çekindiği konu olarak bilinir. Unutmamak gerekir ki hiç kimse tekneye çıktığı anda denizciliği öğrenemez. Her konunun bir acemilik süreci mutlaka vardır.  Tam tersi düşünülse de yelkenli bir tekneyi marina liman vb. yerlere yanaştırmak büyük bir yolcu gemisini yanaştırmaktan  daha zordur. Bunun sebebi rüzgarın etkisidir. Rüzgar dev bir gemiyi mi yoksa bir yelkenli bir tekneyi mi daha fazla etkiler sorusunu sorduğunuzda olay netleşecektir. Çekinmek ve konunun bilincini tam kavrayamamak yanaşma esnasında panik yapmanıza sebep olacaktır. Teknemizi tanıyalım, rüzgar tekneye hangi etkileri yapar bilelim, ekipmanımızı eksiksiz ve hazır durumda bulunduralım gerisi çok kolay.


Diğer bir sıkıntı insanların acemi kişilere olan yanlış davranışlarıdır. Yeni yeni tecrübe edinen bir kişinin iskeleye yanaşma çabasına ortak olmak yerine teknede oturup yaptığı yanlışları eleştirmek denizciliğin hiçbir sayfasında mevcut değildir. Bu hareket denizciliğini geliştirmekte olan kişinin cesaretini kıracaktır. Denizciliğini geliştirmeye çalışan kişinin de bunlara çok takılmaması gerekir. Yani iskeleye yaklaşırken insanlar nasıl iyi yanaştığımı görsünler düşüncesine değil rüzgarın tekneyi nasıl etkileyeceğine odaklanın. Göreceksiniz ki rüzgara odaklandığınızda en kolay ve sorunsuz şekilde yanaşacaksınız. İskeleden yardım almaktan çekinmeyin bu işinizi kolaylaştıracaktır.

Rüzgar Etkisi

Yanaşma ayrılmanın en temel etki unsuru rüzgardır. Hızı düşük olan tekne dümen dinlemekte zorlanacaktır. Buna bir de rüzgarın etkisi eklenince tekneye istediğiniz manevrayı yaptırmak zorlaşacaktır.
Diğer teknelere nazaran yelkenli tekneler yapılış amaçlarından dolayı rüzgardan oldukça fazla etkilenir. Yelkenli teknelerin gövdeleri en düşük rüzgarlarda dahi yol alabilecekleri uygunlukta üretilirler. Bir de bu etkiyi daha da arttıran direğimiz mevcuttur. Direk şiddetli esen rüzgarlarda düşünüldüğünden daha fazla rüzgar tutar ve teknenin normalden daha hızlı sürüklenmesine sebep olur.
Rüzgarın tüm bu etkileri mutlaka karşılaşacağımız etkilerdir. Bu etkilerin karşılığında yapacağımız hazırlık, yardım talebi ve uygun yanaşma planı işimizi kolaylaştıracaktır. Özellikle yardım talebinden çekinmemeliyiz. Ne kadar iyi denizci olduğunuz elbette yanaşmanızdan ayrılmanızdan da belli olur ama ortada risk almamak kadar kaçınılmaz bir gerçek mevcuttur. İşimizi kolaylaştıralım insanları ve ekipmanları riske atmayalım.
Rüzgarın aşırı şiddetli olduğu zamanlarda marinanın daha kolay yanaşabileceğiniz yakıt iskelesi vb. yerleri tercih edebilirsiniz.

Pervane Etkisi

Her teknede belirli miktarlarda oluşan pervane etkisi liman ve marina içerisinde tornistan yola geçtiğimizde ortaya çıkmaktadır. İleri yoldan tornistana geçmek için yüksek devirde kullanılan pervanenin suyu itmesiyle oluşur. Tornistan yola geçildiğinde pervane suyu teknenin pruvasına doğru iterken dönüş yönüne doğru da bir miktar su iter. Dönüş yönüne doğru ittiği bu su miktarı teknenin kıçını pervane  dönüş yönüne doğru ittirir. Yani pervanemizin tornistanda hangi yöne döndüğünü bilmemiz tornistan yola geçtiğinizde dümen tutarak  bu etkiyi azaltabilmemize olanak sağlar.

Pervane etkisini en aza indirmenin yolu tornistan gidilecek mesafenin biraz uzun bırakılması ve ileri yoldan tornistan yola geçerken birden aşırı ve sürekli devirlerden kaçınılması olacaktır. Pervane tornistan yola alındığında kısa kısa yüksek devirler verilerek teknenin önce tornistan yolda akmaya başlaması beklenir ve düşük hızda devam edilir. Tornistan mesafesinin uzun bırakılması teknenin tornistanda dümen dinlemesini kolaylaştıracaktır.

Yanaşma Kararı

Yanaşma kararı yanaşılacak liman, marina veya iskele alanına yaklaşıldığında kaptan tarafından verilmelidir. Baştan kara, kıçtan kara veya  aborda yanaşılacaksa yanaşma manevrasına göre hazırlık yapılacağından kararın doğru verilmesi önemlidir. İskelenin müsait alanları, derinlik, rüzgarın yönü ve şiddeti yanaşma kararında etkili olan hususlardır. Bu hususlar göz önüne alınarak doğru yanaşma kararı verilir ve yapılan uygun hazırlık ile yanaşma manevrası gerçekleştirilir. Karar verilmeden gelişi güzel yapılacak manevraların sorun çıkartma olasılığı bir hayli yüksektir.

Yanaşma Ayrılma Ekipmanları

Teknemizde bulunan ekipmanlar arasında yanaşma ayrılma için kullanacağımız Halat, kakıç ve  darbe emici aparatlar gibi
ekipmanlar da yedekleriyle birlikte sağlam ve çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Halatlar

Bizi karaya bağlayan halatlar yelkeni teknelerde çok önem görmese de aslında oldukça önem gerektiren ekipmanlardır. Bu halatlar seçilirken normal esnekliğe sahip yüzer halatlar tercih edilmelidir. Kalınlıkları tekne boyutuna göre değişiklik gösteren halatların bağlanma bölgelerine ve açılarına göre aldığı isimler mevcuttur.

Baş Palamar

Teknenin baş tarafından pruvasına doğru açı yapacak şekilde iskeleye verilen halata baş palamar denir. Teknenin geri yönlü hareketini engellemek amacıyla iskeleye verilir.

Kıç Palamar

Teknenin kıç tarafından pupasına doğru açı yapacak şekilde iskeleye verilen halata kıç palamar denir. Teknenin ileri yönlü hareketini engellemek için iskeleye verilir.

Baş Açmaz ( Baş Koltuk )

Teknenin baş tarafından iskeleye dik bir açıda verilen halata baş açmaz denir. Teknenin baş tarafının iskeleden uzaklaşmasını engellemek amacıyla iskeleye verilir.

Kıç Açmaz ( Kıç Koltuk )

Teknenin kıç tarafından iskeleye dik bir açıda verilen halata kıç açmaz denir. Teknenin kıç tarafının iskeleden uzaklaşmasını engellemek amacıyla iskeleye verilir.

Baş Pürmeçe

Teknenin baş tarafından kıç tarafına doğru açı yapacak şekilde iskeleye verilen halata baş pürmeçe denir. Teknenin ileri yönlü hareketini engellemek amacıyla iskeleye verilir.

Kıç Pürmeçe

Teknenin kıç tarafından baş tarafına doğru açı yapacak şekilde iskeleye verilen halata kıç pürmece denir. Teknenin geri yönlü hareketini engellemek amaçlı iskeleye verilir.

Usturmaça

Teknemizi bir iskeleye veya başka bir tekneye bağladığımızda teknemizin ve yanaştığımız teknelerin zarar görmemesi için içi hava ile dolu olan plastik yastıklara usturmaça denir. Teknenin boyutuna göre seçilen usturmaçaların kaç adet olacakları da tekne boyuna göre belirlenir. Tekne bordasına zarar gelmeyecek şekilde eşit mesafelerde yerleştirilirler. Bağlama yükseklikleri iskele yüksekliği göz önüne alınarak ayarlanır fakat bir tekneye aborda olacaksanız usturmaçanın üst kısmı küpeşte hizasında olmalıdır. Çok yukarıda veya aşağıda olması durumunda teknelerin sallanması sonucu ya usturmaça aradan çıkacaktır yada aşağıda kalıp teknelerin birbirine çarpmasına sebep olacaktır.

Kakıç

İskeleden veya başka bir tekneden uzatılan bir halatı, su üzerinde bulunan bir şamandırayı veya suya düşen başka bir cismi uzaktan alabilmemize yarayan uzayıp kısalabilen bir ekipmandır. Tekne güvertesinde hazır durumda bulundurulmalıdır.

Darbe Emici Aparatlar

Tekne bir iskelede bağlı halde uzun süre kalacaksa muhtemelen olası fırtınaları burada bağlı halde geçirecektir ve fırtına esnasında halatlar aniden gerilerek koç boynuzlarına aşırı yük bindirecektir. Bu sorun genelde koç boynuzunun bağlı olduğu gövdeyi kırarak yerinden çıkarak serbest kalmasıyla sonuçlanır. Bu ani şokları ortadan kaldırmak için bağlama halatının ortasına bir kauçuk veya yay yerleştirilir. Bu aparat ani şokları emerek koç boynuzuna binen yükü azaltır.


Yanaşma, Ayrılma Teknikleri Ve Manevralar

Bir limana, marinaya veya iskeleye yanaşırken veya ayrılırken genelde kara ekibi tarafından müsait olma durumuna göre yönlendirme yapılır. Sözleşme yapılan marinalarda genelde teknelerin yeri sabittir yani seyir dönüşlerinde tekne aynı yerine yanaşır. Diğer yanaşma sahalarında saha personelinin yönlendirmesine uygun davranmak önemlidir.
Yanaşma sahası personeli tarafından bize yöneltilecek, teknenin ölçüleri, kaç gün kalınacağı gibi sorular olabilir bunlara cevap vererek  Yeterli tecrübeye sahip değilseniz bu durumu çekinmeden söylemeliyiz. Sonrasında  Size işaret edilen yanaşma yeri derinliğinin uygun olup olmadığını sormanız gerekecektir. Saha personeli teknenize uygun olan derinlik ölçüsü hakkında bilgi sahibi olmayabilir.
Bu haberleşmenin ardından karar verdiğimiz uygun yanaşma manevrasını uygulamaya koyarak yanaşmayı gerçekleştirmeliyiz.

Baştan Kara Olmak

Bu yanaşma tipinde teknenin baş tarafı karaya doğru bakar. Genelde pek tercih edilmeyen bir yanaşma biçimidir ve manevrası kolaydır. Denizciler bu yanaşma tipini teknenin havuzluk bölümünü iskeleden uzak tutarak rahatça oturabilmeleri için uygularlar.

Yanaşma Manevrası

Limanla haberleşme sağlanır. Usturmaçalar yanaşma sahası dışında yerlerine bağlanır, baş tarafta bir halat hazırlanırken kıçta tonoz halatı için koç boynuzu boşa çıkartılır. Yanaşılacak yere ileri yolda uygun hızda yaklaşarak baş taraf ile iskele arasında yarım tekne mesafede hafif tornistana geçilerek tekne yavaşlatılır. Baş taraftan verilen baş palamar halatının ardından tonoz halatı alınarak kıç tarafa taşınır ve denizden gelen kısım çekilerek rüzgar üstü bölgesindeki koç boynuzuna volta bağı ile sabitlenir ileri yol verilerek tonoz gerginleştirir baş palamarın boşu alınır ve yanaşma tamamlanır. Bu yanaşma tipi sert havalarda da diğer yanaşma tiplerine göre daha kolaydır.

Ayrılma Manevrası

Ayrılma manevrasında dikkat edilmesi gereken tonoz halatının doğru şekilde bırakılmasıdır. Baş palamar tonoz halatının gerginliğini alacak kadar laçka edilir ve voltalanarak sabitlenir tekneye tornistan yol verilerek rüzgara karşı bir direnç oluşturulur ve tonoz halatı bırakılır tonoz halatı emniyetli derinliğe ulaştığında baş palamar laçka edilerek tornistan yolda sabit yüksek devir kullanmadan kısa kısa yüksek devirlerle ayrılma manevrası yapılır.

Rüzgar Etkisi

Rüzgar baştan veya kıçtan esiyorsa teknenin hızına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Baştan esiyorsa biraz daha yol vermek gerekirken kıçtan esiyorsa daha yavaş yolda ilerlemek gerekir. Rüzgarın boradan estiği durumlarda rüzgar altına düşmemek için teknenin normalden biraz hızlı olması sağlanır ve rüzgar üstüne doğru bir yay çizilerek yanaşılır. Ayrılırken rüzgar şiddetinin fazla olması durumunda iki tekne arasına yanaşmış durumdaysak normalden daha yüksek bir hızda tornistan yolla ayrılmak gerekir.

Kıçtan Kara Olmak

Bu yanaşma tipinde ise teknenin kıç tarafı karaya doğru bakar. En çok kullanılan yanaşma tipidir tekneye girip çıkmak açısından da en elverişli yanaşma yöntemidir
Bu manevrayı zorlaştıran etken tornistan yolda yanaşmaktır.

Yanaşma Manevrası

Limanla haberleşme sağlanır. Usturmaçalar yanaşma sahası dışında hazırlanır. Kıç tarafta palamar halatları hazırda tutulur. Uygun hızda yol alarak iskeleye yarım tekne mesafede tornistan kesilerek tekne hafif ileri yol verilerek yavaşlatılır ve rüzgar üstü kıç

palamar halatı iskeleye verilir. Ardından alınan tonoz halatı baş tarafa taşınarak denizden gelen kısmı çekilir ve koç boynuzuna volta bağı ile sabitlenir. Tornistan yol verilerek tonoz gerginleştirilir ve kıç palamarların boşu alınarak yanaşma tamamlanır.

Ayrılma Manevrası

Kıçtan kara yanaştığımız bir yerden ayrılırken dikkat edeceğimiz hususların başında rüzgar yönü ve şiddeti olmalıdır. Rüzgar kıçtan veya baştan esiyorsa sorun teşkil etmeyecektir. Kıçtan esiyorsa tonoz halatı her hangi bir iş gerektirmeden bırakılabilir. Baştan esiyorsa tekne ileri yolda kıç palamar halatlarına yük bindirilerek

tonoz halatı bırakılmalı ve batmasının ardından ayrılma manevrasına başlanmalıdır. Fakat rüzgar bordalardan esiyorsa rüzgar üstü kıç palamar ve tonoz tutularak rüzgar altı kıç palamar laçka edilerek tekneye alınmalıdır. Rüzgarın şiddetine göre dümen rüzgar üstüne alabanda edilerek ileri yol verilmelidir. Teknenin pruvası gözlemlendiğinde rüzgar üstüne doğru hareket edecektir. Yapılan bu manevranın sonucunda tonoz halatı bırakılsa bile rüzgar teknenin baş tarafını rüzgar altına doğru sürükleyemeyecektir.

Rüzgar şiddetine göre ileri yolda devir arttırılarak teknenin baş tarafı rüzgar üstünde tutulmalıdır. Tonoz halatının bırakılmasının ardından batması beklenmeli ve  ardından rüzgar üstü kıç palamar koç boynuzundan laçka edilerek ayrılma manevrası gerçekleştirilmelidir. 

Rüzgar Etkisi

Kıçtan kara yanaşmada rüzgar etkisi baştan kara yanaşma ile aynıdır. Tek değişen kıçtan estiğinde hızın arttırılması baştan estiğinde hızın azaltılmasıdır. Sert havalarda iki tekne arasına yanaşmak boş iskeleye yanaşmaktan daha kolaydır. Ayrılırken rüzgar etkisi boş bir iskelede bizi çok etkilemeyecektir. Fakat rüzgar altında bir tekne bulunuyorsa bu ayrılmayı zorlaştıracaktır. Tekneyi rüzgar altına doğru iten rüzgara karşı yukarıda anlatılan ayrılma manevrası gerçekleştirilmelidir. 

Aborda Olmak

Bir iskeleye veya başka bir tekneye her hangi bir bordadan yanaşmaya aborda olmak denir. Diğer yanaşma tiplerine göre daha kolaydır. Özellikle sert havalarda daha kolay ve güvenli yanaşmanıza olanak sağlar.

Yanaşma Manevrası

Limanla haberleşme sağlanır. Usturmaçalar önceden hazırlanır. Yanaşılacak bordaya karar verildikten sonra biri baş tarafta diğeri kıç tarafta yanaşılacak bordada olacak şekilde iki palamar halatı hazırlanır. İskeleye baş taraftan yaklaşılarak çeyrek tekne boyu kaldığında dümen iskelenin aksi yöne basılarak tekne iskeleye paralel hale getirilir bu sırada baş palamar halatı iskeleye atılır ama boşta tutulur. Tekne iskeleye paralel hale geldiğinde kıç palamar halatı da atılarak tekne iskeleye yanaştırılır. Bu yanaşma tipinde usturmaçalar yerlerine bağlanırken iskelenin yüksekliğine dikkat edilmelidir. Usturmaçalar yüksek veya alçak kalırsa iskele tekne gövdesine zarar verecektir. Bağlama tamamlandıktan sonra bir koltuk halatı ile teknenin ileri geri yönlü hareketi de kontrol altına alınır.

Ayrılma Manevrası

Aborda olduğumuz yerden ayrılırken pruvamızda ve pupamızda tekneler olmadığında ayrılmak gayet kolaydır. Rüzgarsız bir havada palamarları çözdükten sonra iskeleden tekneyi itmeniz bile yeterli olacaktır. Pupanızda bir tekne mevcut ise teknenin kıçını açmak için koltuk halatlarını aldıktan sonra kıç palamarı da boşlayıp baş palamarın boşunu almalıyız. Baş taraf ile iskele arasına bir usturmaça koyduktan sonra dümeni hangi bordadan yanaştıysak o bordaya alabanda ederek ileri yol verip teknenin kıçının iskeleden uzaklaşmasını bekleriz. Yeterli mesafe oluştuktan sonra tornistan yola geçilerek palamarlar alınır ve tornistan yolla ayrılma gerçekleşir. 

Eğer pruvamızda tekne var pupamız müsait ise fakat rüzgar denizden esiyor ve teknenin iskeleden ayrılmasını zorlaştırıyorsa bu manevra tekniği uygulanarak ayrılma gerçekleştirilebilir. Rüzgarın şiddetine göre teknenin kıçını açmak için daha fazla ileri yol verilebilir ve kıç yeterli mesafe uzaklaştığında daha hızlı tornistan yol ile ayrılmak gerekir. Burada baş taraftaki palamar halatını kontrol eden kişi uyanık olmalıdır. Tornistan komutu geldiğinde halatı hızlı şekilde laçka etmelidir. geldiğinde halatı hızlı şekilde laçka etmelidir.

Rüzgar Etkisi

Bu yanaşma ve ayrılma tipinde rüzgar tıpkı diğer yanaşma ayrılma manevralarındaki gibi avantaj ve dezavantaj sağlayabilmektedir. baştan veya kıçtan esiyorsa yanaşmayı ve ayrılmayı çok etkilemez. Fakat iskeleden denize doğru esiyorsa yanaşmayı denizden iskeleye doğru esiyorsa ayrılmayı oldukça fazla etkiler. Bu sebeple iskeleden denize estiğinde tekneyi iskeleden uzaklaştıracağı için daha dik bir açı ile iskeleye yaklaşıp palamar halatlarını düzgünce tek seferde atmalıyız. Rüzgar iskeleden denize doğru estiği durumda iskeleden ayrılmak oldukça basitleşir. Palamarları çözmek teknenin iskeleden ayrılması için yeterli olacaktır.

Tam tersi yönden denizden iskeleye esiyorsa yanaşmak kolay olacaktır. Usturmaçaları doğru yerleştirip iskeleye daha paralel bir açıyla yaklaşmalıyız. Rüzgar tekneyi iskeleye yaslayacaktır. Bu rüzgarın şiddetine göre ufak bir çarpma hissi yaratabilir o yüzden usturmaçalar iskele yüksekliğine göre ayarlanmış olmalıdır. Ayrılma manevrası ise rüzgarın şiddetine göre zorluk gösterir. Aşırı sert havalarda ayrılmamak daha mantıklı olacaktır. Normal bir rüzgar şiddetinde teknenin kıçını açmak için yaptığımız manevra ayrılma için yeterli olacaktır.

Şamandıraya Bağlanma

Bağlanma deniz yüzeyindeki bir şamandıraya yapılacaksa baş tarafta bir halat hazırlanır. Şamandıraya rüzgar karşıdan esecek şekilde yaklaşılır ve kakıç yardımı ile şamandıra yakalanarak bir ucu koç boynuzuna voltalanmış halat şamandıranın radanzasından geçirilerek diğer bordadaki koç boynuzuna voltalanır ve bağlanma tamamlanır. Şamandıranın tekneyi tutacak kapasiteye sahip olup olmadığını test için tornistan yolda denenerek tarayıp taramadığı kontrol edilir.

Yanaşma Ayrılmada acil durum


Yanaşacağımız sahaya yaklaşmadan önce yapacağımız haberleşme, ve hazırlık güvenli bir yanaşma için yeterli olsa da beklenmeyen acil durumlar ile karşılaşılabilir. Motorun stop etmesi, pervaneye halat dolanması, diğer bir tekne ile çatışma vb. sorunlar çıkabilir. Liman görevlileri bu gibi durumlarda en iyi çözümü sunar. Teknenizi yedekleyerek sürüklenmenizi engeller ve yanaşmanıza yardımcı olur. Mutlaka liman personelinden yardım talep edelim. Bunun dışında yanaşma sahası içindeki hızımızı saha içerisindeki hız sınırına uygun seviyede tutmalıyız. Yani düşük hızda motorunuz stop etse bile sürüklenerek bir başka tekneye veya iskeleye yaslanıp kalırız. Geçen sürüklenme süresinde gerekli tedbiri alarak teknemizin ve ekibin zarar görmesini engelleriz. Seyir hızımızın yüksek olması müdahale vaktimizi kısıtlayacak ve hasar oluşmasına sebep olacaktır.

Sakin ve hazırlıklı olun...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ

      SEYİR FENERLERİ, ŞEKİLLER VE SESLİ UYARI İŞARETLERİ

      Deniz araçlarının gece ve kısıtlı görüş şartlarında tanınması için kullandıkları çeşitli ışık, şekil ve sesli işaretler bulunmaktadır.

      Tekneler boylarına, tiplerine, yaptıkları işe, taşıdıkları yüklere ve seyir şekillerine göre değişen bu işaretleri gece ve kısıtlı görüş şartlarında ışık ve sesle uyarı işareti şeklinde verirken bu uyarı işlemini gündüzleri güverteye astıkları geometrik şekillerle yaparlar.

SEYİR FENERLERİ

      Renkleri, Sayıları, konumları ve görünme açıları ile farklılık gösteren seyir fenerleri, Güneşin batışı ile birlikte faaliyete geçirilecektir. Ancak görüşün kısıtlı olduğu seyirlerde de aşırı derecede önem taşımaktadır. Çalışır durumda oldukları düzenli şekilde kontrol edilmelidir.

Fenerlerin görünüş açıları
      Borda fenerleri

Sancak ve iskele bordalarda konumlandırılmış olan borda fenerleri adını aldığı bordaya göre pruvadan başlayan bir açı ile 112.5 dereceye kadar görülebilir. Sancak borda …

KAŞİFLER VE KEŞFETTİKLERİ

Nil'in güneyini keşfeden ilk kaşif Mısır'lı Harkuf tan, denizleri keşfeden Cousteau'ya kadar, dünya'nın kaşifleri ve keşfettikleri...

    MISIR VALİSİ HARKUF : Nil nehri güney kısımları

M.Ö.2300 yıllarında Firavun Merence tarafından Nil'in güney kısımlarını keşfetmek için görevlendirilen Mısır valisi Harkuf, tarihteki ilk kaşif olarak bilinmektedir.

MISIR PRENSESİ HATŞEPSUTİ: Kızıldeniz ve Aden körfezi

M.Ö. 1492 tarihinde Mısır valisi Harkuf'un kaldığı yerden keşiflere devam ederek Kızıldeniz ve Aden körfezinin bir çok yerini keşfeden Mısır prensesi Hatşepsuti, ilk kadın kaşif olarak tarihe geçmiştir.

KARİALI SCYLAKS: İran ve oman denizi

M.Ö. 11 yüzyıldan itibaren Bodrum, Milas ve Çine bölgelerinde yaşayan Karia'lılardan olan Scylaks, M.Ö. 515 tarihlerinde İran ve Oman denizi bölgelerini keşfetmiştir.

YUNAN TARİHÇİ HEREDOT

M.Ö. 500 tarihlerinde Fenikelilerin (şimdiki beyrut) keşfettiği bir çok yeri gezerek kaleme almış ve bu yerler hakkında bilgi vermiştir. Kendi ç…

SEYİR YARDIMCILARI, KARDİNAL (YÖNLEÇ) ŞAMANDIRALAR

SEYİR YARDIMCILARI, KARDİNAL, (YÖNLEÇ) ŞAMANDIRALAR.

        Seyir güvenliğini sağlamak amacı ile tehlikeli seyir bölgelerini işaretleyen  ve güvenli su yönünü gösteren şamandıralardır.Gündüz
   Kuzey tarafı güvenli su yolu olan kuzey kardinal şamandırası gündüz sivri uçları yukarı bakan üst üste iki koni tepelikten ve sarı üstü siyah renklerinden tanınır.

   Bu şamandırayı pruvanızda gördüğünüzde manyetik pusulanızın gösterdiği kuzey yönüne doğru rotanızı değiştirip şamandırayı güney tarafınızda bırakınız.

 Gece     
Gece seri şekilde durmadan çakan beyaz ışıktan tanınır. Gece seyir yaparken pruvanızda sürekli çakan beyaz bir çakar görürseniz manyetik pusulanızın gösterdiği kuzey yönüne doğru rotanızı değiştirip şamandırayı güney tarafınızda bırakınız.

   Gündüz
Güney tarafı güvenli su yolu olan güney kardinal şamandırası gündüz sivri uçları aşağıya bakan üst üste iki koni tepelikten  ve siyah üstü sarı renkten tanınır.

    Bu şamandırayı pruvanızda gördüğünüzde manyetik pusulanızın göst…