Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DENİZDE BAKIM VE TUTUM, HALATLARIN SEÇİLMESİ VE BAKIMI

DENİZDE BAKIM VE TUTUM, HALATLARIN SEÇİLMESİ VE BAKIMI

Teknelerimiz de kullandığımız veya kullanılmaya hazır şekilde bulundurduğumuz bir çok halat bulunmaktadır. Bu halatlar kullanım yerleri ve çalışma şekillerine göre değişiklik göstermektedir. Bazı halatlar daha az yük altında sabit halde bulunurken bazıları daha fazla ve hareketli yüklere maruz kalmaktadır. Halatlar yük etkeninin dışında hava ve deniz koşullarından da etkilenmektedir. 

 Halat çeşitleri

Teknede çalışma bölgelerine ve şekillerine göre görev verdiğimiz halatlar çelik ve sentetik halatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrı malzemelerden üretilmiş bu halatların kullanılış amaçları ne olursa olsun belirli bir periyotta bakıma ihtiyaç duymaktadır. 


Genel Tedbirler

Halatlar kullanılacağı yere uygun şekilde seçilmelidir. Uygun maddeden üretilmiş uygun kuvvette olmalıdır.Teknede kullanılan tüm halatların sertifikası bulunmalıdır.Halatların kontrolü düzenli şekilde yapılmalıdır.Bir halatın tamir görmesi durumunda yükleme kapasitesin…

DENİZDE TEMEL İLK YARDIM, ÇENE KİLİTLENMESİ

DENİZDE TEMEL İLK YARDIM, ÇENE KİLİTLENMESİ


Boğulma tehlikesi altında olan bir kazazedenin su yutmaya karşı gösterdiği ilk tepki ağız yolunu kapatmak olacaktır.Bu tepki sonucunda meydana gelen kasılma çene kilitlenmesi vakasını meydana getirmektedir. Bu durum sonucunda sudan çıkartılmış kazazedeye ilk yardım yapabilmek için ilk olarak çene kilitlenmesi durumunun ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Çene Kilitlenmesinde İlk Yardım

Kazazede sırt üstü yatırılarak ilk yardımı gerçekleştirecek kişi kazazedenin baş ucunda diz çökme pozisyonuna geçer. Eller kazazedenin yanaklarını avuç içine alacak şekilde yerleştirilir. Parmaklar kazazedenin çenesi üzerinde uçları birleşecek şekilde tutularak baş parmaklar ile kulak memesi altından çene kemiğinin köşe kısmı kavranır. Bir yandan baş parmaklar ile çene kemiği boşluğuna baskı uygulanırken diğer yandan çeneye açılması için aşağıya doğru baskı uygulanarak çenenin açılması sağlanır.

DENİZDE TEMEL İLK YARDIM - ECZA DOLABI

 DENİZDE İLK YARDIM

   Denizde ilk yardımı zorlu kılan en önemli unsur karaya olan uzaklıktır. Bu yüzden tekneye komuta eden kaptan veya kişiler ilk yardım konusunda mutlaka sağlam bir bilgi donanımına sahip olmalıdırlar. Bunun yanında tekne ilk yardım ekipmanları olarak iyi şekilde donatılmış olmalıdır. 

   Özellikle gün aşırı uzun seyirlerde bu konu çok daha dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmalıdır. Bir gemi adamı ilk yardım konusunda en hassas şekilde bilgi ile donatılmış olmalıdır.
  Meydana gelen kaza sonucunda bir ekip halinde hareket ederek olağan üstü durumu en az zararla atlatmak en belirgin hedef olmalıdır.
Tıbbi yardım talebinde bulunmak
İlk yardıma ihtiyaç duyulması halinde ilk olarak yapılması gereken kazazedenin durumu değerlendirmektir. Eğer teknede uygulanacak ilk yardımın yeterli olmayacağına kanaat getirilirse yardım talebi ivedi olarak gerçekleştirilmelidir.
  VHF 16 kanaldan PAN PAN çağrısı yaparak.  VHF 16 kanaldan yakınlardaki gemilere anons yaparak.  Yakınlarda…

KONUŞTUĞUMUZ DİL, DENİZCİLİK TERİMLERİ

KONUŞTUĞUMUZ DİL, DENİZCİLİK TERİMLERİ


Denizciliğin kendi dili olan terimler 
tekne üzerinde rahat anlaşabilmemiz için kullandığımız ayrı bir lisan gibidir. Bir  bölgeyi veya bir hareketi denizciliğe has bir dilde konuşarak anlaşabilmekteyiz...


A

Abaşo: Alt ve aşağı [Abaşo Gabya yelkeni]  Abli: Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar
Aborda: Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması
Abosa: Bosayı tut veya geçici olarak durdur, bosaya vurmak
Abramak: Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstünden gelmek
Açıkta eylenmek: Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandan açıkta beklemesi
Admiralti demiri: Çiposu kollarına dik ve hareketli eski sistem bir demir cinsi
Aganta: Zincir veya halatı kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması [Aganta iskota, aganta borina borinata]
Ağız kuşağı: Armuz kaplamanın en üst sırası [bindirme kaplamanın da]
Alabanda: Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması
Alabura: Altüst olma, tekneni…